Quant a mi

Vaig néixer a Barcelona el 1971, de manera que formo part d’una generació que des de molt jove va tenir a les seves mans eines digitals com a calculadores científiques, rellotges, comandaments a distància i, ja en plena adolescència, els ordinadors.

El meu interès per la informàtica va ser despertat per una anècdota que va passar a casa d’un amic a mitjans dels anys 80. Jugàvem a un joc de l’Oest i la cinta que carregava el joc es va aturar. Malgrat això, nosaltres vam aconseguir seguir jugant.

Aquest fet em va revelar que un ordinador no era un instrument qualsevol les possibilitats del qual acabaven en l’última línia del manual d’instruccions, sinó un cervell el rendiment del qual podies optimitzar si aconseguires entendre el seu funcionament. Com a desafiament, em semblava apassionant.

Em vaig convertir en un fidel lector de les revistes d’informàtica de l’època, a les quals debo haver estat sempre als primers llocs de la meva generació pel que fa a eines informàtiques. Amb tan sols 14 anys, vaig estudiar Basic amb el Comodore 64, una computadora de culte per als que ja passem dels quaranta.

Els meus coneixements en sistemes i programació, adquirits després de moltes hores davant del monitor, em van ser útils per desenvolupar-me en treballs sempre relacionats amb la informàtica. Cada vegada més immers en la matèria, finalment vaig optar per la via universitària i em vaig matricular a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per continuar creixent com a informàtic.

Amb els títols a la butxaca, va arribar a la meva vida el veritable Efecte 2000, ja que va ser aquest any quan vaig començar a dedicar-me plenament a la informàtica. El meu primer treball va ser per a una pàgina dedicada a la compravenda d’embarcacions anomenada tubarco.net. Des de llavors, he tingut la sort de comptar amb la confiança dels qui m’han encarregat la creació i el desenvolupament de les webs que els seus negocis necessiten.

Ja fa més de 30 anys d’experiència acreditada com a E-Technical Manager en un món on qui no inverteix en formació continua queda irremediablement enrere.

Pots contactar amb mi a info@iespai.com o https://www.linkedin.com/in/oscarlastera/


Acerca de mí

Nací en Barcelona en 1971, por lo que formo parte de una generación que desde muy temprana edad tuvo en sus manos herramientas digitales como calculadoras científicas, relojes, mandos a distancia y, ya en plena adolescencia, los ordenadores.

Mi interés por la informática la suscitó una anécdota ocurrida en casa de un amigo a mediados de los 80. Jugábamos a un juego del Oeste y la cinta que cargaba el juego se detuvo. Pese a ello, nosotros conseguimos seguir jugando.

Aquel hecho me reveló que un ordenador no era un instrumento cualquiera cuyas posibilidades acababan en la última línea del manual de instrucciones, sino un cerebro cuyo rendimiento podías optimizar si lograbas entender su funcionamiento. Como desafío me parecía apasionante.

Me convertí en fiel lector de las revistas de informática de la época, a las que debo el haber estado siempre en los puestos de cabeza de mi generación en lo que a herramientas informáticas se refiere. Con sólo 14 años estudié Basic con el Comodore 64, computadora de culto para los que ya pasamos de los cuarenta.

Mis conocimientos en sistemas y programación, adquiridos tras muchas horas delante del monitor , me valieron para desenvolverme en trabajos siempre relacionados con la informática. Cada vez más adentrado en la materia, opté finalmente por la vía universitaria y me matriculé en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para seguir creciendo como informático.

Con los títulos en el bolsillo llegó a mi vida el verdadero Efecto 2000, puesto que fue ese año cuando empecé a dedicarme plenamente a la informática . Mi primer trabajo fue para una página dedicada a la compraventa de embarcaciones llamada tubarco.net. Desde entonces he tenido la suerte de contar con la confianza de quienes me han encargado la creación y el desarrollo de las webs que sus negocios precisan.

Son ya mas de 30 años de experiencia acreditada como E-Technical Manager en un mundo en el quien no percute con la formación continua se queda irremediablemente atrás.

Puedes contactar conmigo en info@iespai.com o https://www.linkedin.com/in/oscarlastera/