El McCumber Cube: Un enfocament integral per a la seguretat de la informació
El McCumber Cube: Un enfocament integral per a la seguretat de la informació

"El McCumber Cube es un marco tridimensional diseñado por John McCumber en 1991 para evaluar…