3.3 A qui pertanyen les vostres dades? Entenent els Termes del Servei i la Política d’ús de dades
3.3 A qui pertanyen les vostres dades? Entenent els Termes del Servei i la Política d’ús de dades

En l’era digital, les nostres dades són un actiu valuós. Diàriament, generem una gran quantitat…