La Necessitat de l’Encaminament: Perspectiva d’un HackerEn el vaste i interconnectat món digital, la necessitat de l’encaminament es converteix en un pilar fonamental per a la comunicació entre dispositius en diferents xarxes. Des de la perspectiva d’un hacker, entendre com funciona l’encaminament no només és crucial per comprendre l’arquitectura de les xarxes, sinó també per explorar les seves possibles vulnerabilitats i punts d’entrada.

Què és l’encaminament i per què és important?

L’encaminament és el procés mitjançant el qual es determina la millor ruta per enviar paquets de dades des d’un origen fins a un destí a través de xarxes interconnectades. Quan un dispositiu necessita comunicar-se amb un altre que no es troba a la mateixa xarxa local, és essencial comptar amb encaminadors que guïïn el trànsit pel camí més eficient.

Els encaminadors: guardians de la connectivitat

Els encaminadors són els guardians de la connectivitat en el vaste paisatge d’Internet. Aquests dispositius, situats en la capa 3 del model OSI, són responsables de dirigir el trànsit cap al seu destí correcte. Mentre que els commutadors es basen en adreces MAC per prendre decisions de reenviament, els encaminadors utilitzen adreces IP, la qual cosa els permet operar en un nivell més profund i global dins de l’estructura de xarxa.

Funcionament de l’encaminador: una mirada interna

Quan un paquet de dades arriba a un encaminador, aquest examina l’adreça IP de destí i consulta la seva taula d’encaminament per determinar el millor camí cap al destí. Aquesta taula, alimentada per actualitzacions dinàmiques o configuracions manuals, conté informació crucial sobre les xarxes disponibles i les rutes òptimes per arribar-hi.

La importància de la porta d’enllaç predeterminada

Perquè un amfitrió pugui comunicar-se amb dispositius en xarxes remotes, ha de conèixer l’adreça de la porta d’enllaç predeterminada, que generalment correspon a la interfície de l’encaminador connectada a la xarxa local de l’amfitrió. Aquesta adreça és vital perquè l’amfitrió pugui encapsular els paquets de dades i enviar-los a l’encaminador adequat per al seu posterior reenviament cap al seu destí final.

Explorant vulnerabilitats: l’encaminament com a punt d’entrada

Des de la perspectiva d’un hacker, l’encaminament no només és un procés operatiu essencial, sinó també un punt d’entrada potencial per dur a terme atacs maliciosos. La manipulació de taules d’encaminament, l’envelliment de memòria cau ARP i altres mètodes poden ser utilitzats per desviar el trànsit cap a destins no desitjats, comprometent la seguretat i la integritat de la xarxa.

Paquet IP encapsulat en una trama d’Ethernet: Un exemple visual

Per comprendre millor com funciona l’encaminament, és útil visualitzar el procés d’encapsulació d’un paquet IP dins d’una trama d’Ethernet. A continuació, proporcionaré un exemple visual d’aquest procés pas a pas:

 1. Paquet IP original:
  Imagina que tenim un paquet IP que necessita ser enviat des d’un amfitrió a la xarxa 192.168.1.0 cap a un amfitrió a la xarxa 10.0.0.0. Aquest paquet conté dades que han de lliurar-se al destí correctament. Paquet IP original
 2. Encapsulació del paquet IP en una trama d’Ethernet:
  L’amfitrió emissor, abans d’enviar el paquet IP a través de la xarxa, ha d’encapsular-lo dins d’una trama d’Ethernet. Per fer-ho, l’amfitrió necessita conèixer l’adreça MAC de l’encaminador, que actuarà com a porta d’enllaç predeterminada.
 • Adreça MAC de l’encaminador: Suposem que l’adreça MAC de l’encaminador és AA:BB:CC:DD:EE:FF.
 • Adreça IP de l’amfitrió de destí: 10.0.0.5
 • Adreça MAC de l’amfitrió de destí: Desconeguda en aquest moment. La trama d’Ethernet inclourà:
 • Adreça MAC d’origen: L’adreça MAC de l’amfitrió emissor.
 • Adreça MAC de destí: L’adreça MAC de l’encaminador.
 • Tipus de protocol d’Ethernet: Indicant que es tracta d’un paquet IP. Encapsulació del paquet IP en una trama d'Ethernet
 1. Enviament de la trama d’Ethernet a l’encaminador:
  Un cop encapsulat, el paquet IP s’envia a través de la xarxa local fins arribar a l’encaminador. L’encaminador rep la trama d’Ethernet i l’encapsula per accedir al paquet IP contingut en el seu interior.
 2. Encaminament del paquet IP:
  Un cop l’encaminador ha desencapsulat el paquet IP, examina l’adreça IP de destí i consulta la seva taula d’encaminament per determinar la millor ruta cap a la xarxa de destí (10.0.0.0 en aquest cas).
 3. Reencapsulació i reenviament del paquet IP:
  Un cop encapsulat, el paquet IP s’envia a través de la xarxa local fins arribar a l’encaminador. L’encaminador rep la trama d’Ethernet i l’encapsula per accedir al paquet IP contingut en el seu interior.
 4. Encaminament del paquet IP: Un cop l’encaminador ha desencapsulat el paquet IP, examina l’adreça IP de destí i consulta la seva taula d’encaminament per determinar la millor ruta cap a la xarxa de destí (10.0.0.0 en aquest cas).
 5. Reencapsulació i reenviament del paquet IP: Un cop l’encaminador ha determinat la ruta òptima, encapsula el paquet IP dins d’una nova trama d’Ethernet. Aquesta